Współpraca

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!

Napisz do nas
referencje

Referencje


Opinia znawców jest dla Nas cenną informacją, bez której projekt nie zostaje zatwierdzony.

Uzyskaliśmy pozytywną opinię zespołu naukowców Politechniki Śląskiej, dotyczącą oddziaływania środowiskowego instalacji firmy EKO- Ferrum Sp. z o.o. do odolejania odpadów hutniczych, która zawiera zapewnienie:

  • wytworzenia produktu o wysokiej zawartości żelaza, nie zawierającego wilgoci(…) ani substancji ropopochodnych; produkt ten będzie cennym materiałem do wielkiego pieca (…), elektrycznego pieca łukowego (…) i/lub konwektora tlenowego (…),
  • nie wytwarzania kolejnych odpadów; pozostałymi substancjami powstającymi w instalacji EKO-Ferrum przy odolejaniu osadów są: woda oraz mieszanina węglowodorów, które zgodnie z Komunikatem KRiPE (…) oraz Dyrektywy  2008/98WE (…) są produktem ubocznym,
  • zastosowania produktów ubocznych- woda i mieszanina węglowodorów, w  podgrzewaniu i osuszaniu  wsadu do procesu odolejania w instalacji (…),
  • rozwiązania konstrukcyjnego (…) zapewniającego pełną izolację procesu, a tym samym brak negatywnego wpływu tych operacji na środowisko.

 

EKO – korzyści

Hutnictwo żelaza i stali stanowi dominujący strumień z odpadów hutniczych w skład, których wchodzą: żużle wielkopiecowe i stalownicze zgorzelina i mułki zgorzelinowe (tzw. zendra) złom metalowy z walcowni, stalowni i wydziału wielkich pieców...

czytaj więcej »

Projekty

Nad wszelkimi projektami w firmie pracują wyspecjalizowani konstruktorzy, których precyzyjna praca przekłada się na sprawność instalacji. Sposób oczyszczania zaolejonych metali zwłaszcza zendry i instalacja do oczyszczania zaolejonych metali zwłaszcza zendry

czytaj więcej »

Technologia

Ideą technologii IDFeO jest prowadzenie procesu unieszkodliwiania poprzez odzysk odpadów hutniczych żelaza i stali. Polega na termicznej degradacji wszelkich substancji ropopochodnych.

czytaj więcej »

Aktualności

Siły morskie USA uratowały załogę greckiego masowca Tutor, który został w środę zaatakowany przez jemeńskich rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym – podało w niedzielę Centralne Dowództwo Sił Morskich USA (NAVCENT).

czytaj więcej »