Współpraca

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!

Napisz do nas

Nota prawna


Zastrzegamy
Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej EKOferrum, z możliwością ich zmian w każdej chwili.

Informacje
Treść załączona na tej witrynie internetowej służy wyłącznie dla celów poznawczych. Ma jedynie formę informacyjną, nie należy więc sugerować się nią przy podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. Materiał tu zamieszczony jest systematycznie aktualizowany w miarę dostępności. EKOferrum dołożyło wszelkich starań aby rzetelnie przygotować strony umieszczone na tej witrynie.Jednak nie może zagwarantować, że podane informacje są wyczerpujące, kompletne i precyzyjne. Firma stara się natomiast aby informacja była relewantna i przyswajalna oraz gwarantuje jej wiarygodność. EKOferrum nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju straty lub szkody, będące wynikiem wykorzystania treści zawartych w tej witrynie.

Prawa autorskie
Zamieszczone w tej witrynie informacje, łącznie z grafiką, są własnością intelektualną EKOferrum oraz są objęte prawami autorskimi. Odtwarzanie witryny dla celów handlowych jest zabronione. Jeżeli nie postanowiono inaczej, odtwarzanie jest dozwolone, pod warunkiem podania i potwierdzenia źródła informacji. W sytuacji, w której wymagane jest zezwolenie na odtwarzanie lub wykorzystanie treści, w tym treści multimedialnych, powinno ono zawierać zapis anulujący zezwolenie ogólne oraz wyraźnie określać wszelkie ograniczenia użycia. Wszelkie dokumenty oficjalne oraz związane ze sferą publiczną nie podlegają prawu autorskiemu EKOferrum. Treści zamieszczone w tej witrynie, nie będące własnością EKOferrum, podlegają prawom autorskim ich właścicieli i należy je przestrzegać.

Znaki towarowe

Nazwa EKOferrum i symbole logo „eFe” są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez EKOferrum w Polsce. W związku z tym symbole logo/znaki towarowe są objęte prawem własności EKOferrum. W żaden sposób nie mogą być używane przez inne podmioty, za wyjątkiem stowarzyszeń danej branży, do których firma należy.

Linki
Ze względu na umieszczanie, w celach praktycznych jak również z chęci uzupełniania rzetelnie informacji,  w witrynie EKOferrum linków należących do innych witryn internetowych, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści w nich zawarte, nie ustosunkowując się do nich w żaden sposób.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Zawartość tej witryny internetowej, wszelkie spory wynikłe w oparciu o tę witrynę oraz relacje jej użytkowników z naszym stowarzyszeniem podlegają prawu belgijskiemu i wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Brukseli, w Belgii.

EKO – korzyści

Hutnictwo żelaza i stali stanowi dominujący strumień z odpadów hutniczych w skład, których wchodzą: żużle wielkopiecowe i stalownicze zgorzelina i mułki zgorzelinowe (tzw. zendra) złom metalowy z walcowni, stalowni i wydziału wielkich pieców...

czytaj więcej »

Projekty

Nad wszelkimi projektami w firmie pracują wyspecjalizowani konstruktorzy, których precyzyjna praca przekłada się na sprawność instalacji. Sposób oczyszczania zaolejonych metali zwłaszcza zendry i instalacja do oczyszczania zaolejonych metali zwłaszcza zendry

czytaj więcej »

Technologia

Ideą technologii IDFeO jest prowadzenie procesu unieszkodliwiania poprzez odzysk odpadów hutniczych żelaza i stali. Polega na termicznej degradacji wszelkich substancji ropopochodnych.

czytaj więcej »

Aktualności

Ministerstwo Finansów bierze się za majątki firm? Nowy pakiet ustaw, zmieniający m.in. zasady naliczania podatku od nieruchomości, mocno wydrenuje kieszenie przedsiębiorców. Resort finansów uspokaja, że to nie jest ostateczna wersja przepisów i że nie takie były intencje.

czytaj więcej »