Współpraca

Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!

Napisz do nas

EKO – korzyści


Hutnictwo żelaza i stali stanowi dominujący strumień z odpadów hutniczych w skład, których wchodzą:

  • żużle wielkopiecowe i stalownicze
  • zgorzelina i mułki zgorzelinowe (tzw. zendra)
  • złom metalowy z walcowni, stalowni i wydziału wielkich pieców
  • pyły i szlamy

Aktualnie, najmniejszy problem stanowi zagospodarowanie żużli metalurgicznych. Największy natomiast, stwarzają odpady żelazonośne typu: pyły, szlamy i zgorzelina (zendra). Właśnie wymieniona zendra i szlamy, ze względu na obecność substancji ropopochodnych oraz cynku, stanowią ogromne ograniczenie dla hutnictwa, a jednocześnie stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego. Konieczne było zatem opracowanie odpowiedniej technologii definitywnego usuwania szkodliwych składników wchodzących w skład tych materiałów przed zawróceniem ich do ponownego użycia. Opracowana przez Nas technologia pozwala w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego oczyszczać odpad hutniczy, uzyskując pełnowartościowy materiał żelazonośny o wysokiej zawartości żelaza. Wysoka jakość produktu pozwala na wykorzystanie go w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w budownictwie – do produkcji betonów ciężkich i mieszanek betonów towarowych oraz oczywiście w hutnictwie.

EKO – korzyści

Hutnictwo żelaza i stali stanowi dominujący strumień z odpadów hutniczych w skład, których wchodzą: żużle wielkopiecowe i stalownicze zgorzelina i mułki zgorzelinowe (tzw. zendra) złom metalowy z walcowni, stalowni i wydziału wielkich pieców...

czytaj więcej »

Projekty

Nad wszelkimi projektami w firmie pracują wyspecjalizowani konstruktorzy, których precyzyjna praca przekłada się na sprawność instalacji. Sposób oczyszczania zaolejonych metali zwłaszcza zendry i instalacja do oczyszczania zaolejonych metali zwłaszcza zendry

czytaj więcej »

Technologia

Ideą technologii IDFeO jest prowadzenie procesu unieszkodliwiania poprzez odzysk odpadów hutniczych żelaza i stali. Polega na termicznej degradacji wszelkich substancji ropopochodnych.

czytaj więcej »

Aktualności

W położonym nad adriatyckim wybrzeżem Chorwacji Dubrowniku odnotowano w poniedziałek najwyższą w historii kraju temperaturę morza, blisko 30 st. Celsjusza - podał portal Index.

czytaj więcej »